مقاله ها

مقررات ملی ساختمانمقررات ملی ساختمان – سازمان نظام مهندسی ساختمان

مقدمه
در ویرایش دوم (بازنگری اول) مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان، در راستای هماهنگی با فهرست نویسی بین‌المللی کتابهای مرجع مقررات ملی ساختمانی و انعطاف ‌پذیری در اضافه شدن سایر تاسیسات مکانیکی ساختمان همچون انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های نو، عنوان مبحث از “تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع” به “تاسیسات مکانیکی ساختمان” تغییر یافت. سر فصل‌های تغییرات عمده در بازنگری مبحث چهاردهم را می‌توان به شرح زیر برشمرد :
– ساده سازی متن مبحث تا حد امکان
– ویرایش کلی، حذف موارد تکراری و کوتاه کردن متن
– بازنگری در تعاریف، اضافات جدید و به کارگیری اصطلاحات متداول به جای لاتین
– گسترش حوزه شمول و ساده سازی راه‌حل‌های تجویزی
– ممنوعیت کاربر مصالح مستعمل
– بازنگری در استانداردهای مرجع، حذف استانداردهای باطل شده و به روز رسانی استانداردهای جایگزین
– بازنگری در میزان هوای تهویه در ارتباط با صرفه جویی مصرف انرژی در کاهش هوای خارج با رعایت شرایط محلی
– تکمیل فصل دیگ‌های گرمایی با کاربرد دیگ‌های تلفیقی و چدنی و بسته، نوع یکپارچه
– تکمیل دستگاه‌های گرمایی ویژه در ارتباط با استانداردهای ممیزی انرژی
– تکمیل و به روز رسانی مقولة کاربرد لوله‌های ترموپلاستیک در تاسیسات مکانیکی ساختمان
– تجدید نظر و هماهنگ سازی فصل دودکش با مبحث هفدهم
– تجدید نظر در دمبرها. آسان‌سازی کاربری مبحث و مفهومی کردن محدودیت‌های کاربری آن.
امید است، با رفع ابهامات موجود در ویرایش قبلی، و ارائه اطلاعات تکمیلی مورد نیاز، زمینه اجرایی شدن این مبحث در ساخت و ساز کشور، بیش از پیش فراهم گردد. در اینجا لازم می‌دانیم از کلیه مهندسان و صاحب نظرانی که به روش‌های مختلف با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در انجام این مهم یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمائیم. بدیهی است که ممکن است همچنان ابهامات و نارسائی‌هایی در مبحث وجود داشته باشد که امید است این عزیزان با ارسال نظرات و راهنمائی‌های خود، کمیته تخصصی را در رفع آنها یاری فرمایند.

فهرست مطالب
فصل يكم- الزامات
14-1-1- دامنه كار
14-1-2- تعاريف
14-1-3- استاندارد
14-1-4- تغيير مقررات
14-1-5- ساختمانهاي موجود
14-1-6- توسعه، تغییر، تعمیر
14-1-7- راهبری و نگهداری
14-1-8- تغيير كاربري
14-1-9- تخريب
14-1-10- مصالح
14-1-11- مدارك‌فني
14-1-12- بازرسي و  آزمایش
فصل دوم- تعاريف
14–2–1 کلیات
14–2–2 فهرست تعاریف
فصل سوم- مقررات كلي
14-3-1- كليات
14-3-2- پلاك گذاري
14-3-3- حفاظت ساختمان
14-3-4- محل دستگاهها
14-3-5- نصب دستگاهها
14-3-6- فضاهاي دسترسي
14–3–6–3 نصب در اتاقک زیر کف
14–3–6-5 نصب در مناطق با خطر سیلاب
14–3–7 تخلیة چگالیده
فصل چهارم- تعويض هوا
14-4-1- كليات
14-4-2- دهانه‌هاي ورود و تخليه هوا
14-4-3- تهويه هوای طبيعي
14-4-4- تهويه هوای مكانيكي
14-4-5- تخليه مكانيكي هوا
فصل پنجم- تخلیة هوا
14-5-1- کلیات
14-5-2- الزامات تخلیة مکانیکی هوا
14-5-3- تخلیة هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
14-5-4- موتور و هواکش
14-5-5 – تخلیة هوای آشپزخانة خانگی
14-5-6- تخلیة هوای آشپزخانة تجاری
فصل ششم- کانال کشی
14-6-1- کلیات
14-6-2-پلنوم
14-6-3- طراحی و ساخت کانال
14-6-4- نصب کانال هوا
14-6-5- عایق‌کاری کانال هوا
14-6-6- دمپر آتش
فصل هفتم- دیگ، آب‌گرمکن و مخزن آب‌گرم تحت فشار
14-7-1- کلیات
14-7-2- آب گرم‌کن و مخزن آب گرم تحت فشار ذخیرة آب گرم مصرفی
14-7-3- دیگ آب گرم و بخار
14-7-4 لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها
14-7-5- کنترل سطح پایین آب دیگ
14-7-6- شیر اطمینان
14-7-7- لوازم کنترل و ایمنی
14-7-8- مخزن انبساط دیگ آب گرم
فصل هشتم – دستگاه‌های گرم کننده و خنک کنندة ویژه
14-8-1- کلیات
14-8-2-شومینة با سوخت جامد
14-8-3-شومینه گازی
14-8-4- بخاری نفتی با دودکش
14-8-5- بخاری گازی با دودکش
14-8-6- بخاری گازی بدون دودکش
14-8-7- بخاری برقی
14-8-8- کوره هوای گرم مستقیم
14-8-9- کوره هوای گرم کانالی
14-8-10- آب گرم‌کن با مخزن ذخیره
14-8-11- آب گرم کن گازی فوری بدون مخزن ذخیره
14-8-12- گرم کننده برقی سونا
14-8-13- کولرگازی
14-8-14-کولر آبی
فصل نهم – تامین هوای احتراق
14-9-1 کلیات
14-9-2 تامین هوای احتراق از داخل ساختمان
14-9-3 تامین هوای احتراق از داخل ساختمان
14-9-4 تامین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان
14-9-5 تامین مکانیکی هوای احتراق
14-9-6 دهانه‌ها و کانال‌های ورودی هوای احتراق
14-9-7 حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک
فصل دهم – لوله‌کشی
14-10-1 دامنه کابرد
14-10-2 طراحی لوله‌کشی
14-10-3 مصالح لوله کشی
14-10-4 اجرای لوله‌کشی
14-10-5 آزمایش
14-10-6 عایق کاری
فصل یازدهم – دودکش
14-11-1 کلیات
14-11-2 دودکش با مکش طبیعی
14-11-3 دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
14-11-4 دودکش مشترک برای چند دستگاه
14-11-5 دودکش قائم فلزی
14-11-6 دودکش قائم با مصالح بنایی
14-11-7 دودکش شومینه
14-11-8 لوله رابط دودکش
فصل دوازدهم – ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع
14-12-1 کلیات
14-12-2 مخزن سوخت مایع
14-12-3 لوله‌کشی سوخت مایع
14-12-4 آزمایش
فصل سیزدهم – تبرید
14-13-1 کلیات
14-13-2 مبرٌدها
14-13-3 طبقه بندی سیستم‌های تبرید
14-13-4 کاربرد سیستم‌های تبرید در ساختمان‌های مختلف
14-13-5 الزامات عمومی در موتورخانه سیستم تبرید
14-13-6 الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبرید
14-13-7 لوله‌کشی سیستم تبرید
14-13-8 آزمایش در کارگاه
فصل چهاردهم – کاهش فاصله مجاز
14-14-1 دامنه کاربرد
14-14-2 کلیات
14-14-3 جدول کاهش فاصله مجاز
پیوست 1 روز – درجه سالانه
پیوست 2 واژه‌نامه فارسی – انگلیسی

مباحث مقررات ملي ساختمان / مبحث چهاردهم