مقاله های دیگ روغن داغ

ساخت دیگ های روغن داغ در ظرفیت های مختلف به دو صورت عمودی و افقی مطابق با استانداردهای ملی ایران طراحی و تولید می گردد.

در ساخت دیگ روغن داغ، فولادهای مقاوم با استاندارد 17MN4-DlN17155 و لوله های بدون درز آتشخوار SH40-DlN17155 مورد استفاده قرار می گیرد

دیگ روغن داغ