مشتریان بخارسازه-بیمارستانها و مراکز پزشکی

بیمارستان امام رضا

درصد بالایی از مشتریان بخارسازه بیمارستان ها و مراکز پزشکی و درمانی می باشند.

 •  بیمارستان امام رضـــــا
 • بیمارستان امدادی شهید کامیاب
 • بیمارستان حضرت ام البنین
 • بیمارستان ثامن الائمه بجنورد
 • بیمارستان 22 بهمن نیشابور
 • بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد
 • بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
 • بیمارستان دکتر صولتی ارومیه
 • بیمارستان مهـــــر
 •  بیمارستان ولی عصر جغتای
 • بیمارستان دکتر موسوی گرگان
 •  بیمارستان مـــــادر
 •  بیمارستان پاستــــور
 •  شرکت اهورا دارو شیراز
 •  شرکت مواد اولیه دارو پخش
 •  مرکز درمانی ایثـــار
 •  شبکه بهداشت تربت جام
 •  شبکه بهداشت کاشمر
 •  سازمان پزشکی قانونی مشهد
 •  آسایشگاه معلولین شاندیز
 •  بیمارستان قمر بنی هاشم نیشابور
 •  درمانگاه ولیعصر سپاه
 •  …