مقاله ها

با توجه به توسعه زندگی شهری و کمبود فضا جهت احداث موتورخانه ، با توجه به طراحی و راندمان بالا و رعایت کامل اصول ایمنی و استاندارد ، بخار سازه تولید دیگ آبگرم پکیچی را آغاز کرد .