مقاله ها

فروش دیگهای بخار

اصول دیگ های بخار

در صنعت همواره به دنبال منابع گرمایشی ایمن تر با کاربردی آسان هستند.صنعت دیگ بخار آب یکی از این موارد می باشد که در این جزوه با آن آشنا می شویم.

 دیگ بخار جزئی از یک سیستم تولید کنندة بخار است ولی از آنجا که یکی از اصلی ترین بخشهای این سیستم می باشد به مولدهای بخار، دیگ بخار اطلاق می شود. در سیستمها ی تولید بخار به علت انجام عملیات تبخیر غلظت ناخالصیهایی باقی مانده افزایش یافته و منجر به خوردگی و ایجاد رسوب در آنها می شود و در نهایت سیستم از کار می افتد و در این حالت باید سیستم را از سرویس خارج نمود و آن را با روشهای بهسازی آماده سرویس مجدد نمود.

 به منظور کاهش این مسئله باید آب دیگهای بخار از نوع  BFW  بوده که از یک سری مرحلة تصفیه  گذشته و میزان ناخالصیها و مواد باقی مانده موجود در آن به حداقل حالت ممکن رسیده باشد.

آب مو رد استفاده در پالایشگاهها و یا نیروگاهها با توجه به دسترسی این سیستمها به منابع آبی در منطقه ای که پالایشگاه یا نیروگاه مد نظر در آن قرار گرفته است ، مثلاً در عسلویه از آب دریا برای این منظور استفاده می شود و بنا به ماهیت آب موجود که با استفاده از آزمایشات کنترل کیفی مشخص می شود مراحل تصفیة آب را تعیین می کنند.

این جزوه آموزشی دارای سرفصلهای زیر است :

فصل اول- بررسی مولد های بخار

فصل دوم- اصول کلی دیگ بخار

فصل سوم- تولید بخار

فصل چهارم- تصفیه آب به منظور تولید بخار

فصل پنجم- بهسازی شیمیایی داخلی دیگهای بخار

فصل ششم- خوردگی در دیگ بخار

فصل هفتم- معضلات دیگ بخار

فصل هشتم- راه اندازی و از سرویس خارج کردن دیگ بخار

اصول دیگ های بخار, تعداد صفحات : 152, حجم فایل : 1.9 مگابایت