مشتریان بخارسازه-ادارات و سازمان های دولتی

مشتریان بخارسازه-ادارات و سازمان های دولتی

لیستی از ادارات و سازمان های دولتی که تجهیزات گرمایشی خود را از بخارسازه تهیه نمودند.

 •  فرهنگسرای شهرداری مشهد
 •  سپاه پاسداران مشهد
 •  پایگاه پدافند هوایی
 •  پادگان 61 محرم
 •  شهرداری منطقه 10 مشهد
 •  شهرداری منطقه 5 مشهد
 • سازمان همیاری شهرداری های خراسان
 • پالایشگاه زنیط
 • پتروشیمی فریمان
 • اداره منابع طبیعی
 • شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
 • ایران خودرو خراسان
 •  ایستگاه راه آهن سنگ بست
 •  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 • سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
 • ساختمان اداری وزارت صنعت و معدن
 •  فرمانداری رقبه – شاندیز
 •  زندان مرکزی مشهد
 •  زندان مرکزی چناران
 •  تصفیه خانه مرکزی قوچان